Varför ska man använda NTR-impregnerat trä?

Varför ska man använda NTR-impregnerat trä?

Alla konstruktioner utomhus, i synnerhet de som är fast förankrade
i mark och vatten, kräver ett fullgott och garanterat rötskydd.

Endast tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel ger virket
ett heltäckande skydd i utsatta lägen.

Hur vet jag att virket är rätt impregnerat?

NTR-märket säkerställer att virket är rätt impregnerat.
Det är tre viktiga villkor som är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat:

  •  Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt
  • Rätt utförd produktion
  • Kvalitetssäkring genom opartisk kontroll

Hur ska jag använda NTR-impregnerat virke?

Det finns två vanligt förekommande klasser av kvalitetskontrollerat och tryckimpregnerat virke i bygg- och trävaruhandeln:

NTR-A för användning i direkt kontakt med mark och vatten och för byggnadskonstruktioner svåra att byta ut, t ex staketstolpe eller regelvirke under altan.

NTR-AB för användning ovan mark, t ex trall.

Måste NTR-impregnerat virke underhållas?

NEJ. NTR-impregneringen är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta.

Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja.

Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor m m.
Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med trärengörare.

Vilka spikar och skruvar ska man använda till NTR-impregnerat trä?

Fästdon utomhus bör i normala fall vara i rostfritt stål eller alternativt varmförzinkat stål. Generellt gäller att fästdon och beslag i kontakt med detimpregnerade träet skall ha sådan korrosionshärdighet, att varaktigheten blir lika lång som för det NTR-impregnerade träet.

Kan man måla NTR-impregnerat trä?

JA. NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är ordentligt torrt. Såväl täckande som laserande färg kan användas.

Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta med trärengörare först.

Vad gör man med spill som kapbitar och spån?

Avfall från NTR-impregnerat trä skall hanteras enligt din kommuns anvisningar – oftast finns olika fack på återvinningsstationen.

Kan man ersätta NTR-impregnerat trä med andra trämaterial?

NEJ. Vill man ha en långsiktig beständighet mot röta i utsatta byggsituationer så är NTR-impregnerat virke det bästa alternativet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *